Bảo hành 1 đổi 1 trong 15 ngày nếu bất kỳ lỗi sản xuất: Tất Cả Robot Hút Bụi Lau Nhà. XEM NGAY

Hướng Dẫn Cài Đặt Ứng Dụng Cho Robot Hút Bụi iLife A9S

Hướng Dẫn Cài Đặt Ứng Dụng Cho Robot Hút Bụi iLife A9S

Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Ứng Dụng Cho Robot Hút Bụi iLife A9S cho iphone/Android:

    1.  Cài đặt ứng dụng:
    2. Cách tạo tài khoản trên ứng dụng ilife robot bằng email:

    3. Cách Thêm Robot Hút Bụi iLife A9S vào ứng dụng và cách sử dụng:Sản Phẩm Liên Quan