Bảo hành 1 đổi 1 trong 15 ngày nếu bất kỳ lỗi sản xuất: Tất Cả Robot Hút Bụi Lau Nhà. XEM NGAY

Hướng dẫn các cảnh báo tiếng anh, cách xử lý trong quá trình sử dụng robot hút bụi ilife A9S

STT Cảnh Báo Bằng Giọng Nói Tiếng Anh Cách Xử Lý
1 Left brush stuck, please remove and clean. Chổi quét bên trái bị kẹt, vui lòng tháo và vệ sinh chổi bên trái
2 Right brush stuck, please remove and clean. Chổi quét bên phải bị kẹt, vui lòng tháo và vệ sinh chổi bên phải
3 Left wheel stuck, please rotate and clean. Bánh xe trái bị ket, vui lòng quay và vệ sinh bánh bên trái
Ấn bánh xe xem có bị kẹt vật gì không
4 Right wheel stuck, please rotate and clean. Bánh xe phải bị ket, vui lòng quay và vệ sinh bánh bên phải.
Ấn bánh xe xem có bị kẹt vật gì không
5 Please inspect and tap bumper to confirm movement is normal Vui lòng kiểm tra và chạm vào cản trước để xem chuyển động là bình thường
6 Cliff sensors blocked, please wipe them. Cảm biến vách bị dơ, vui lòng lau cảm biến vách
7 Nose wheel issue, please remove and clean. Bánh xe điều hướng trước bị kẹt, vui lòng tháo bánh điều hướng và vệ sinh
8 Suspended, please put back on ground. Bị treo, xin vui lòng đặt lại trên mặt đất.
9 Trapped, please put in an open area. Bị kẹt, xin vui lòng đặt vào một khu vực mới rộng và thử lại
10 Gyro issue, please restart vacuum. Vui Lòng tắt và khởi động lại robot.
11 Please unplug the power cord. Vui lòng rút nguồn ra
12 Low power, please charge now. Hết pin, vui lòng sạc pin cho robot


Sản Phẩm Liên Quan