Bảo hành 1 đổi 1 trong 15 ngày nếu bất kỳ lỗi sản xuất: Tất Cả Robot Hút Bụi Lau Nhà. XEM NGAY

Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Ứng Dụng Cho Robot Hút Bụi iLife X800 cho Android

Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Ứng Dụng Cho Robot Hút Bụi iLife X800 cho Android

Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Ứng Dụng Cho Robot Hút Bụi iLife X800 cho Android:

    1. Chuyển android sang tiếng anh trước khi bắt đầu: Cài Đặt  >> Ngôn ngữ và khu vực >> Ngôn Ngữ Tìm Kiếm >> English
    2. Tải apk để cài đặt
    3. Cách Thêm ilife x800 và sử dụng:Sản Phẩm Liên Quan